image_popup_01.png

TEst s do acf

3 sierpnia 2020
bara bara bara
t-3

Jeszcze raz z 3 – post 2

3 sierpnia 2020
3 etap inwestycji: zakończono strop nad parterem, trwają prace konstrukcji żelbetowej na 1 piętrze, zakończono izolację części podziemnej oraz zakończono roboty ziemne -obsypywanie budynku.